Listopadowo

Podobno w listopadzie można wszystko nawet i płakać...;)
Szarobury  nijaki byle jaki, ale piękny taki. Idealnie refleksyjny. Taki jest listopad właśnie.
Listopadowe mgliste poranki są najpiękniejsze, a wieczory pachną..